Dla nauczycieli

1) Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych <<<pobierz>>>

2) Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną

dla nauczycieli <<<pobierz>>>

3) Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej <<<pobierz>>>