Ogłoszenia Dyrekcji

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY CHEŁMIEC O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE <<<POBIERZ>>>

 

 

Dodatkowe zajęcia wspomagające dla uczniów


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J. Popiełuszki w Świniarsku informuje, że w terminie od 2 września do 22 grudnia 2021 r. zostaną  zorganizowane zajęcia wspomagające dla chętnych uczniów z klas IV-VIII.

Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

W całym okresie na każdą klasę przypada łącznie 15 godzin.

Rodzice składają pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły lub do wychowawców do dnia 6 września 2021 r.

Deklaracja do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły.
 
W zależności od liczby zgłoszeń będą odbywać się w oddziałach klasowych lub międzyklasowych
(tylko w szkole w formie stacjonarnej).

W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów:

Język polski 5 godz.
Matematyka 5 godz.
Język angielski 5 godz.
Łącznie wszystkich godzin dla jednego oddziału
w okresie 02.09.2021 r . – 22.12.2021 r.
15 godz.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA <<<POBIERZ>>>