Samorząd

        W dniu 14 września 2022 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kilkudniowa kampania, podczas której uczniowie mogli zapoznać się z kandydaturami swoich kolegów i koleżanek. Na holu szkolnym pojawiły się plakaty wyborcze, ulotki oraz prezentacje multimedialne na których kandydaci prezentowali siebie oraz swoje postulaty. Jak co roku, głosowaniu na członków SU towarzyszyło mnóstwo emocji.

W piątek 23 września odbyło się pierwsze zebranie członków Samorządu Uczniowskiego wraz z nowymi opiekunami, podczas którego omówiono plan pracy SU.

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023 przedstawia się następująco:                           

PRZEWODNICZĄCA:          

Natalia Ciapała kl.VIII a

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ:

Nadia Świerk  kl.VIII b

SKARBNIK:

Kinga Wójcik  kl.VIII b

SEKRETARZ:

Lena Pietruszka  kl.VII a

CZŁONKOWIE:

Paulina Gorczyca  kl. VIII a

Tomasz Twardy  kl. VIII a

Nikodem Głuc  kl. VIII b

Aleksandra Skoczeń  kl. VII a

Maksymilian Plata  kl. VII a

Amelia Żelazko  kl. VI a

Michał Kożuch  kl. VI b

Opiekunowie SU:

pani mgr Ilona Dudczak

pan mgr Stanisław Mosurek

pani mgr Renata Sałamacha

            Gratulujemy zarówno uczniom, jak i nauczycielom za otrzymanie wotum zaufania od społeczności uczniowskiej. Życzymy owocnej pracy!