Rekrutacja - dokumenty

       Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku ogłasza rekrutację na rok szkolny 2024/2025.

 

1. do oddziału przedszkolnego

     a) rodzice dzieci składają TYLKOWNIOSEK + OŚWIADCZENIE

Dzieci, których rodzice złożyli Deklarację o kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym zostały przyjęte bez postępowania rekrutacyjnego.

 

2. do klasy I szkoły podstawowej

     a) rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają TYLKO:

ZGŁOSZENIE + WNIOSEK O RELIGIĘ

     b) rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają TYLKO:

WNIOSEK + OŚWIADCZENIE KANDYDATA + WNIOSEK O RELIGIĘ

 

3. do klasy IV – oddział sportowy o specjalności pływanie

     a) rodzice dzieci składają TYLKO:

WNIOSEK + ZGODA RODZICA + ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA (wydane przez lekarza POZ)

 

Szczegółowe informacje (w tym harmonogram rekrutacji) znajdują się
na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.

                                                                                                                                                     

 

1) Szczegółowy harmonogram zapisów dzieci na rok szkolny 2024/2025

 

2) Wymagane dokumenty:

     a) Oddział przedszkolny

          *oświadczenie do oddziału przedszkolnego

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

          *wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego

          *oświadczenie - wielodzietność

 

     b) Szkoła Podstawowa kl. I (dzieci z obwodu)

          *zgłoszenie do kl. I SP

          *wniosek - religia

 

     c) Szkoła Podstawowa kl. I (dzieci z poza obwodu)

          *oświadczenie rodzica kandydata do klasy I SP

          *oświadczenie - wielodzietność 

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. I SP

          *wniosek o przyjęcie do kl. I SP

          *wniosek - religia

     

      d) Szkoła Podstawowa kl. IV sportowa o specjalności pływanie

          *zgoda rodzica kandydata do klasy IV SP 

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. IV SP

          *wniosek o przyjęcie do kl. IV SP

          *regulamin oddziału sportowego

 

     e) Szkoła Podstawowa (kl. II - VIII)

        *podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej

        *wniosek - religia