Rekrutacja - dokumenty

       Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku ogłasza rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2023/2024.

 

Rekrutacja dotyczy:

  1. do oddziału przedszkolnego – obowiązkowo dzieci 6-letnie z rocznika 2017, rodzice dzieci 4 i 5 letnich (z rocznika 2019 i 2018) mogą złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego;
  2. do klasy pierwszej szkoły podstawowej – obowiązkowo dzieci 7 – letnie z rocznika 2016.

 

Szczegółowe informacje (w tym harmonogram rekrutacji) znajdują się
na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.

 

Zapisów dzieci można dokonywać w sekretariacie szkoły codziennie
w godz. od 8:00 do 13:00

                                                                  

                                                                                                            Paweł Łabuda

                      Dyr. SP w Świniarsku

 

 

 

 

1) Szczegółowy harmonogram zapisów dzieci na rok szkolny 2023/2024

 

2) Wymagane dokumenty:

     a) Oddział przedszkolny

          *oświadczenie do oddziału przedszkolnego

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

          *wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego

          *oświadczenie - wielodzietność

 

     b) Szkoła Podstawowa kl. I

          *oświadczenie rodzica kandydata do klasy I SP 

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. I SP

          *wniosek o przyjęcie do kl. I SP

          *zgłoszenie do kl. I SP

          *wniosek - religia

 

     c) Szkoła Podstawowa kl. IV sportowa o specjalności pływanie

          *oświadczenie rodzica kandydata do klasy IV SP 

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. IV SP

          *wniosek o przyjęcie do kl. IV SP

          *regulamin oddziału sportowego

 

     d) Szkoła Podstawowa

        *podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej

        *wniosek - religia