Rekrutacja - dokumenty

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku zaprasza do podjęcia nauki

w naszej szkole w roku 2023/2024.

 

Rekrutacja dotyczy:

  1. do oddziału przedszkolnego – obowiązkowo dzieci 6-letnie z rocznika 2017, rodzice dzieci 4 i 5 letnich (z rocznika 2019 i 2018) mogą złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego;
  2. do klasy pierwszej szkoły podstawowej – obowiązkowo dzieci 7 – letnie z rocznika 2016;
  3. do klasy czwartej sportowej o specjalności pływanie.

 

Szczegółowe informacje (w tym harmonogram rekrutacji) znajdują się

na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.

 

Zapisów dzieci można dokonywać w sekretariacie szkoły codziennie
w godz. od 7:15 do 14:00

 

- do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej – od 13 lutego do 10 marca 2023 r.

- do klasy IV sportowej – od 13 lutego do 3 marca 2023 r.  

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego naszą szkołę na Facebooku szkoły.

 

 

 

 

 

 

1) Szczegółowy harmonogram zapisów dzieci na rok szkolny 2023/2024

 

2) Wymagane dokumenty:

     a) Oddział przedszkolny

          *oświadczenie do oddziału przedszkolnego

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego

          *wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego

          *oświadczenie - wielodzietność

 

     b) Szkoła Podstawowa kl. I

          *oświadczenie rodzica kandydata do klasy I SP 

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. I SP

          *wniosek o przyjęcie do kl. I SP

          *zgłoszenie do kl. I SP

          *wniosek - religia

 

     c) Szkoła Podstawowa kl. IV sportowa o specjalności pływanie

          *oświadczenie rodzica kandydata do klasy IV SP 

          *potwierdzenie woli zapisu dziecka do kl. IV SP

          *wniosek o przyjęcie do kl. IV SP

          *regulamin oddziału sportowego

 

     d) Szkoła Podstawowa

        *podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej

        *wniosek - religia