Notice: Undefined offset: 1 in /usr/src/cms/library/Telekom/Cms/Layout.php on line 261

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/src/cms/library/Telekom/Cms/Layout.php on line 261
Ogłoszenia - Szkoła Podstawowa w Świniarsku

Ogłoszenia

 

W dniu 21 września 2022 r. odbyły się wybory do Rady Rodziców. Po przywitaniu przez dyrektora szkoły pana Pawła Łabudy i omówieniu zasad wyboru Prezydium Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku przystąpiono do głosowania. Po podliczeniu głosów przez Komisję skrutacyjną w składzie: Szczurek Magdalena, Urszula Filip i Małgorzata Garncarczyk wybrano następujący skład Rady Rodziców:

Przewodniczącą Rady została pani Beata Janur-Sromek

W-ce przewodniczącą została pani Agnieszka Bodziony

Sekretarzem została pani Beata Bulzak

Skarbnikiem została pani Anna Obrzud

 

Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz uczniów i całego środowiska szkolnego.