Projekt nauki pływania

Informacja dotycząca projektów nauki pływania!!!

 

Od 12 września 2016r. uczniowie klas podstawowych pierwszych i drugich  będą uczestniczyć w projekcie „UMIEM PŁYWAĆ”.

Dla uczniów klas czwartych i piątych  przygotowano projekt „JUŻ PŁYWAM”.

Działania te są współfinansowane przez Gminę Chełmiec, Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Projekt ma na celu zdobycie  podstawowych umiejętności poprawnej techniki pływania, co umożliwi równocześnie znaczny wzrost bezpieczeństwa dzieci, m.in. poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk, a także poprawę kondycji fizycznej oraz zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Zajęcia odbywać się będą na pływalni Aqua Centrum Chełmiec po 1  godzinie zegarowej  raz/dwa razy w tygodniu. Kurs będzie trwał 16h/20h.  Uczestnicy mają zapewnione: transport, zajęcia z instruktorem pływania, bilety wstępu na basen.

Opłata za cały kurs „JUŻ PŁYWAM”  kl. IV - V wynosi 100zł -  16h
Opłata za cały kurs „UMIEM PŁYWAĆ” kl. I i II  wynosi 0zł - 20hW każdym z projektów w zajęciach ma uczestniczyć 15 dzieci z każdej szkoły z terenu Gminy Chełmiec.

Zapisy w Wydziale Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec pokój 20 lub pod numerem telefonu 18 414-56-57.
O zakwalifikowaniu ucznia do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń wraz z wpłatą.

Każdy uczestnik powinien posiadać: strój do pływania (czepek, okulary do pływania, klapki, ręcznik).

 

Wydział Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec