2013.04.15 I Gminny Konkurs Matematyczny

I GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

W dniu 15 kwietnia 2013r. w Zespole Szkół w Świniarsku odbył się I Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej. Wzięło w nim udział 12 szkół z Gminy Chełmiec /36 uczniów/.

Po uroczystym rozpoczęciu konkursu o godzinie 900 uczniowie przystąpili do I etapu konkursu, w którym rozwiązywali test jednokrotnego wyboru (30 zadań zamkniętych), na rozwiązanie którego mieli 30 minut. Każdy uczeń rozwiązywał test samodzielnie. Punkty drużyny po pierwszym etapie stanowiły sumę punktów każdego uczestnika z danej drużyny. Po skończonej pracy uczniowie przy ciastku i soczku mogli porozmawiać z kolegami i koleżankami z innych szkół. Organizatorzy konkursu wylosowali czterech nauczycieli, którzy ocenili testy z I etapu konkursu. Skład komisji: p. Ewa Żak, p. Teresa Bodziony, p. Grażyna Klimczak, p. Natalia Marcisz. Poprawa testu odbyła się podczas drugiego etapu konkursu, testy były zakodowane tak aby żaden nauczyciel nie wiedział czyją pracę ocenia. W drugim etapie drużyna otrzymała 1000 zł. w banknotach 10 zł, 20 zł, 50zł, 100zł i 200zł, za które licytowała pytania. Drużyna wygrywająca licytację płaciła ustaloną kwotę pieniędzy i odpowiadała na pytanie.

Komisja Konkursowa dokonała oceny prac uczniów i wyłoniła zwycięzców:

 

I miejsce Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnych

II miejsce Szkoła Podstawowa w Librantowej

III miejsce Szkoła Podstawowa w Niskowej

IV miejsce Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach

V miejsce Szkoła Podstawowa w Chełmcu

VI miejsce Szkoła Podstawowa w Piątkowej

VII miejsce Szkoła Podstawowa w Świniarsku

VIII miejsce Szkoła Podstawowa w Januszowej

IX miejsce Szkoła Podstawowa w Rdziostowie

X miejsce Szkoła Podstawowa w Boguszowej

XI miejsce Szkoła Podstawowa w Trzetrzewinie

XII miejsce Szkoła Podstawowa w Krasnym Potockim

Szczegółowe zestawienie wyników poszczególnych szkół: <pobierz>

 

Każda drużyna otrzymała nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Organizatorzy konkursu: mgr Katarzyna Kuciel, mgr Michał Mrzygłód.

Galeria zdjęć

DSC09030_800x450.jpg
DSC09031_800x450.jpg
DSC09032_800x450.jpg
DSC09036_800x450.jpg
DSC09038_800x450.jpg
DSC09040_800x450.jpg
DSC09042_800x450.jpg
DSC09045_800x450.jpg
DSC09051_800x450.jpg
DSC09052_800x450.jpg
DSC09053_800x450.jpg
DSC09054_800x450.jpg
DSC09055_800x450.jpg
DSC09058_800x450.jpg
DSC09059_800x450.jpg
DSC09061_800x450.jpg
DSC09062_800x450.jpg
DSC09063_800x450.jpg
DSC09064_800x450.jpg
DSC09065_800x450.jpg
DSC09066_800x450.jpg
DSC09067_800x450.jpg
DSC09068_800x450.jpg
DSC09069_800x450.jpg
DSC09070_800x450.jpg
DSC09071_800x450.jpg
DSC09072_800x450.jpg
DSC09077_800x450.jpg
DSC09079_800x450.jpg
DSC09081_800x450.jpg
DSC09083_800x450.jpg