2014.04.30 Wyniki II Gminnego Konkursu Matematycznego

II GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

W dniu 30 kwietnia 2014r w Zespole Szkół w Świniarsku odbył się II Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej. Wzięło w nim udział 11 szkół z Gminy Chełmiec /33 uczniów/.

Po uroczystym rozpoczęciu konkursu o godzinie 900 uczniowie przystąpili do I etapu konkursu, w którym rozwiązywali test jednokrotnego wyboru (30 zadań zamkniętych), na rozwiązanie którego mieli 30 minut. Każdy uczeń rozwiązywał test samodzielnie. Punkty drużyny po pierwszym etapie stanowiły sumę punktów każdego uczestnika z danej drużyny. Po skończonej pracy uczniowie przy ciastku i soczku mogli porozmawiać z kolegami i koleżankami z innych szkół. Organizatorzy konkursu wylosowali czterech nauczycieli, którzy ocenili testy z I etapu konkursu. Skład komisji: p. A. Machowska - Leśniak. p. A. Duda, p. B. Ruchała, p. G. Bączek. Poprawa testu odbyła się podczas drugiego etapu konkursu, testy były zakodowane tak aby żaden nauczyciel nie wiedział czyją pracę ocenia. W drugim etapie drużyna otrzymała 1000 zł. w banknotach 10 zł, 20 zł, 50zł, 100zł i 200zł, za które licytowała pytania. Drużyna wygrywająca licytację płaciła ustaloną kwotę pieniędzy i odpowiadała na pytanie.

Komisja Konkursowa dokonała oceny prac uczniów i wyłoniła zwycięzców:

 

I miejsce Szkoła Podstawowa w Chełmcu

II miejsce Szkoła Podstawowa w Boguszowej

III miejsce Szkoła Podstawowa w Świniarsku

IV miejsce Szkoła Podstawowa w Januszowej

V miejsce Szkoła Podstawowa w Niskowej

VI miejsce Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnych

VII miejsce Szkoła Podstawowa w Klęczanach

VIII miejsce Szkoła Podstawowa w Rdziostowie

IX miejsce Szkoła Podstawowa w Chomranicach

X miejsce Szkoła Podstawowa w Librantowej

XI miejsce Szkoła Podstawowa w Trzetrzewinie

 

Szczegółowe zestawienie wyników poszczególnych szkół: <pobierz>

 

Każda drużyna otrzymała nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Organizatorzy konkursu: mgr Katarzyna Kuciel, mgr Michał Mrzygłód, mgr Joanna Lorek.

Galeria zdjęć

DSC01187_800x450.jpg
DSC01188_800x450.jpg
DSC01189_800x450.jpg
DSC01190_800x450.jpg
DSC01191_800x450.jpg
DSC01193_800x450.jpg
DSC01199_800x450.jpg
DSC01201_800x450.jpg
DSC01202_800x450.jpg
DSC01219_800x450.jpg
DSC01220_800x450.jpg
DSC01221_800x450.jpg
DSC01222_800x450.jpg
DSC01223_800x450.jpg
DSC01224_800x450.jpg
DSC01225_800x450.jpg
DSC01226_800x450.jpg
DSC01227_800x450.jpg
DSC01228_800x450.jpg
DSC01229_800x450.jpg
DSC01230_800x450.jpg
DSC01231_800x450.jpg
DSC01232_800x450.jpg
DSC01233_800x450.jpg