2016.04.29 IV Gminny Konkurs Matematyczny

IV GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

W dniu 29 kwietnia 2016r w Zespole Szkół w Świniarsku odbył się IV Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej. Wzięło w nim udział 13 szkół z Gminy Chełmiec /39 uczniów/.

Po uroczystym rozpoczęciu konkursu przez pana Wójta Gminy Chełmiec pana Bernarda Stawiarskiego, a także pana Radosława Potoczka uczniowie przystąpili do I etapu konkursu, w którym rozwiązywali test jednokrotnego wyboru (30 zadań zamkniętych), na rozwiązanie którego mieli 30 minut. Każdy uczeń rozwiązywał test samodzielnie. Punkty drużyny po pierwszym etapie stanowiły sumę punktów każdego uczestnika z danej drużyny. Po skończonej pracy uczniowie przy poczęstunku mogli porozmawiać z kolegami i koleżankami z innych szkół. Poprawa testu odbyła się po I etapie konkursu, testy były zakodowane tak aby żaden nauczyciel nie wiedział czyją pracę ocenia. W drugim etapie drużyna otrzymała 1000 zł. w banknotach 10 zł, 20 zł, 50zł, 100zł i 200zł, za które licytowała pytania. Drużyna wygrywająca licytację płaciła ustaloną kwotę pieniędzy i odpowiadała na pytanie.

Komisja Konkursowa dokonała oceny prac uczniów i wyłoniła zwycięzców:

 

I miejsce Szkoła Podstawowa w Piątkowej

II miejsce Szkoła Podstawowa w Januszowej

III miejsce Szkoła Podstawowa w Świniarsku

 

 

 

Pozostałe szkoły, które wzięły udział w IV Gminnym Konkursie Matematycznym:

                            Szkoła Podstawowa w Chełmcu

                            Szkoła Podstawowa w Klęczanach

                            Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnych

                            Szkoła Podstawowa w Chomranicach

                            Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach

                            Szkoła Podstawowa w Librantowej

                            Szkoła Podstawowa w Niskowej

                            Szkoła Podstawowa w Boguszowej

                            Szkoła Podstawowa w Rdziostowie

                            Szkoła Podstawowa w Trzetrzewinie

 

 

Szczegółowe zestawienie wyników poszczególnych szkół: <pobierz>

 

 

Każda drużyna otrzymała nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Organizatorzy konkursu: mgr Katarzyna Kuciel, mgr Michał Mrzygłód, mgr Joanna Lorek.

Galeria zdjęć

DSC07645.JPG
DSC07661.JPG
DSC07662.JPG
DSC07664.JPG
DSC07682.JPG
DSC07696.JPG
DSC07706.JPG
DSC07714.JPG
DSC07725.JPG
DSC07778.JPG
DSC07817.JPG