2017.09.14 NASZA SZKOŁA MA SWÓJ HYMN!

NASZA SZKOŁA MA SWÓJ HYMN!

 

Wspaniały prezent na 100- lecie szkoły sprawił całej naszej społeczności uczniowskiej pan Marcin Styczeń- autor  tekstu i muzyki do piosenki „Był gotowy na wszystko”.  Pan Marcin wyraził zgodę, by jego piosenka stała się Hymnem Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku. Podczas uroczystości jubileuszowych utwór ten wybrzmi po raz pierwszy jako Hymn naszej szkoły.

Był gotowy na wszystko bo znał prawdy cenę. 
Z ludźmi był bardzo blisko był ich przyjacielem. 
Prostotą żył, jak ziarno był i żeby wydać owoc 
obumarł, poniósł śmierć, lecz pozostało słowo. 

Pokazał nam ksiądz Jerzy jak mamy żyć i wierzyć. 
Jak siebie innym dać i jak pokonać strach, 
by nie dać się zniewolić, by razem być w niedoli, 
by nie zamykać ust, gdy źle się dzieje tu. 

Był gotowy na wszystko, bo miał ufność w Panu. 
Solidarność i bliskość budował pomału. 
Nie lękał się, bo wiedział że mogą zabić ciało 
i więcej nic nie mogą i tak zwycięży prawość. 

Pokazał nam ksiądz Jerzy... (4x)

Był gotowy na wszystko, bo znał Prawdy cenę.

(Muzyka i słowa: Marcin Styczeń)