2019.04.04 VII GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Świniarsku odbył się VII Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas V – VII szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 14 szkół z terenu Gminy Chełmiec /42 uczniów/.

Uczestników oraz opiekunów powitał dyrektor szkoły pan Paweł Łabuda. Następnie organizatorzy zaprosili uczniów do I etapu konkursu, w którym rozwiązywali test jednokrotnego wyboru (30 zadań zamkniętych), na rozwiązanie którego mieli 30 minut. Każdy uczeń rozwiązywał test samodzielnie. Punkty drużyny po pierwszym etapie stanowiły sumę punktów każdego uczestnika z danej drużyny. Po skończonej pracy uczniowie przy poczęstunku mogli porozmawiać z kolegami i koleżankami
z innych szkół. Poprawa testu odbyła się po I etapie konkursu, testy były zakodowane. W drugim etapie drużyna otrzymała 1000 zł. jako środki, za które licytowała pytania. Drużyna wygrywająca licytację płaciła ustaloną kwotę pieniędzy i odpowiadała na pytanie.

Następnie komisja podliczyła punkty oraz wyłoniła zwycięzców. Nagrody ufundowane przez Gminę Chełmiec wręczył pan Radosław Potoczek Dyrektor Gminnego Zespołu Edukacji, który pogratulował i podkreślił wagę wiedzy matematycznej. Zaznaczył, iż jest to przyszłościowy i bardzo potrzebny kierunek wiedzy. Podkreślił także, iż frekwencja udziału szkół w tym konkursie jest imponująca,
co zasługuje na pochwałę dla organizatorów.

Wyniki konkursu:

 

I miejsce Szkoła Podstawowa w Chełmcu

II miejsce Szkoła Podstawowa w Librantowej

III miejsce Szkoła Podstawowa w Krasnem Potockiem

 

Dyplomy za udział:        Szkoła Podstawowa w Świniarsku

                                        Szkoła Podstawowa w Paszynie

                                        Szkoła Podstawowa w Chomranicach

                                        Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach

                                        Szkoła Podstawowa w Niskowej

                                        Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnych

                                        Szkoła Podstawowa w Januszowej

                                        Szkoła Podstawowa w Rdziostowie

                                        Szkoła Podstawowa w Piątkowej

                                        Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

 Szkoła Podstawowa w Trzetrzewina

 

Szczegółowe zestawienie wyników poszczególnych szkół <pobierz>

Każda drużyna otrzymała nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a także została przywieziona i odwieziona po skończonym konkursie. Organizatorami VII Gminnego Konkursu Matematycznego byli:
mgr Katarzyna Kuciel, mgr Michał Mrzygłód, mgr Joanna Lorek.

Galeria zdjęć

DSC02709.jpg
DSC02713.jpg
DSC02725.jpg
DSC02744.jpg
DSC02762.jpg
DSC02791.jpg
DSC02794.jpg
DSC02805.jpg
DSC02806.jpg
DSC02807.jpg
DSC02809.jpg
DSC02816.jpg
DSC02819.jpg
DSC02823.jpg
DSC03938.jpg
DSC03950.jpg
DSC03955.jpg
DSC03958.jpg
DSC03963.jpg
DSC03972.jpg
DSC03979.jpg
DSC03986.jpg
DSC03996.jpg
DSC04002.jpg
DSC04007.jpg
DSC04008.jpg