FUNDACJA "JEDNOŚĆ SERC"

 

Fundacja “Jedność serc” jest organizacją, której siedziba mieści się w Szkole Podstawowej
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku.

 

W swoich założeniach, celach opiera się głównie na:

  • działalności edukacyjnej w zakresie rozwoju świadomości obywateli, angażowania społeczeństwa w rozwój gospodarczy i społeczny, wspieraniu szkół i placówek oświatowych, promowaniu talentów i ich osiągnięć oraz wykorzystaniu czasu wolnego;
  • podejmowaniu działań w zakresie aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia oraz promowaniu wolontariatu;
  • działaniu na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym tradycji ludowych i folklorystycznych;
  • ochronie i promocji zdrowia, wspieraniu osób niepełnosprawnych, zapobieganiu uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • działalności charytatywnej;
  • propagowaniu turystyki i aktywnych form wypoczynku we wszystkich formach;
  • popularyzowaniu działalności artystycznej;
  • poprawie konkurencyjności szkół i placówek oświatowych;
  • działaniu na rzecz ekologii i ochrony zwierząt;
  • działalności na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży.

W czasie swej niespełna 2 letniej działalności Fundacja zorganizowała już m. in. konkursy wokalno – muzyczne dla dzieci i młodzieży, mające na celu promocję młodych talentów, koncerty muzyczne (Ania Wyszkoni, zespół Feel), Bale Walentynkowe, Zieloną Szkołę dla dzieci (nad morzem) i wspiera wiele innych inicjatyw związanych z szeroko rozumianą pomocą.

Należy podkreślić, iż wszyscy członkowie Fundacji działają na zasadach wolontariatu, nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Osoby, które chciałyby wesprzeć Fundację, zapraszamy do siedziby Fundacji – Świniarsko 132 (Szkoła Podstawowa w Świniarsku) lub przekazujemy nr konta fundacji:

48880500090047411820000010

Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie
w podejmowanych przez nas działaniach i zapraszamy do współpracy.