2022.09.14 Nowa Świetlica Szkolna w Świniarsku

Oddanie nowych pomieszczeń dla uczniów zawsze jest dużym wydarzeniem dla szkoły, dla nauczycieli, pracowników szkoły i lokalnego społeczeństwa. Niespełna rok temu dyrektor szkoły pan Paweł Łabuda wraz z pracownikami szkoły panem Robertem Węgrzynem i Mariuszem Kalembą w porozumieniu z panem Wójtem Gminy Chełmiec Bernardem Stawiarskim podjęli decyzję o budowie nowej świetlicy szkolnej w systemie gospodarczym, co w bardzo dużej mierze pozwoliło „zaoszczędzić” koszty inwestycji, ale i całość prac zostało w gestii wykonawców (pracowników i dyrekcji szkoły). Nowa świetlica szkolna powstała na bazie „starego domku” o powierzchni ok. 44 m2 i została rozbudowana i nadbudowana do powierzchni blisko 140 m2. Wszelkie odbiory odbyły się pomyślnie i budynek został oddany do użytku 14 września 2022 r. Środki, które zostały wyasygnowane z budżetu gminy to kwota 135128,52 zł. Mając na uwadze tak dużą inwestycję dyrektor szkoły wyraża słowa wdzięczności za pomoc i wsparcie, które podczas tej budowy miały miejsce:

Wójtowi Gminy Chełmiec panu Bernardowi Stawiarskiemu, Firmie AW BAUTEX Andrzej Witowski, Firma EKRAN Maciej Leśniak, Firmie Instal-bud Andrzej Sołtys, panu Andrzejowi Lis, Firmie INSBUD Michał Świderski, pracownikom ZGKiM Gminy Chełmiec, panu Ryszardowi Guśtakowi (kierownikowi budowy), pani Annie Stepaniak i całej Radzie Sołeckiej wsi Świniarsko, pani Katarzynie Szymańskiej-Sokołowskiej (projektant świetlicy), a w szczególności panu Robertowi Węgrzynowi i panu Mariuszowi Kalembie (wykonawcom – pracownikom szkoły). Mamy nadzieję, iż nowa inwestycja pozwoli uczniom, ale i mieszkańcom korzystać z nowych, pięknych pomieszczeń świetlicowych przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku.

 

Galeria zdjęć

2 (Copy).jpg
4 (Copy).jpg
18 (Copy).jpg
29 (Copy).jpg
55 (Copy).jpg
64 (Copy).jpg
69 (Copy).jpg
113 (Copy).jpg
173 (Copy).jpg
182 (Copy).jpg
189 (Copy).jpg
208 (Copy).jpg
218 (Copy).jpg
229 (Copy).jpg
238 (Copy).jpg
276 (Copy).jpg
279 (Copy).jpg
282 (Copy).jpg
IMG_8657 (Copy).jpg
IMG_8659 (Copy).jpg
IMG_8660 (Copy).jpg
IMG_8661 (Copy).jpg
P1023082 (Copy).jpg
P1023084 (Copy).jpg
P1023088 (Copy).jpg
P1023090 (Copy).jpg
P1023092 (Copy).jpg
P1023094 (Copy).jpg
P1023095 (Copy).jpg
P1023096 (Copy).jpg
P1023098 (Copy).jpg
P1023099 (Copy).jpg
P1023100 (Copy).jpg
P1023102 (Copy).jpg
P1023103 (Copy).jpg
P1023104 (Copy).jpg
P1023105 (Copy).jpg
P1023106 (Copy).jpg
P1023107 (Copy).jpg
P1023108 (Copy).jpg
P1023110 (Copy).jpg
P1023112 (Copy).jpg
P1023113 (Copy).jpg
P1023115 (Copy).jpg
P1023117 (Copy).jpg
P1023118 (Copy).jpg
P1023119 (Copy).jpg
P1023120 (Copy).jpg
P1023121 (Copy).jpg
P1023123 (Copy).jpg
P1023125 (Copy).jpg
P1023128 (Copy).jpg
P1023131 (Copy).jpg
P1023133 (Copy).jpg
P1023135 (Copy).jpg
P1023136 (Copy).jpg
P1023138 (Copy).jpg