2022.10.28 VIII Gminny Konkurs Matematyczny w Szkole Podstawowej w Świniarsku

       W dniu 28 października 2022 r. w Szkole Podstawowej w Świniarsku odbył się VIII Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas V – VII szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 10 szkół z terenu Gminy Chełmiec /30 uczniów/.

       Dyrektor szkoły pan Paweł Łabuda powitał uczestników oraz opiekunów zwracając uwagę na potrzebę organizowania konkursów ścisłych, zaznaczając, że matematyka jest nieodłączną wiedzą każdego człowieka. Następnie organizatorzy zaprosili uczniów do I etapu konkursu, w którym zmierzyli się z testem jednokrotnego wyboru (30 zadań zamkniętych). Na rozwiązanie każdy uczeń miał 30 minut i rozwiązywał test samodzielnie. Punkty drużyny po pierwszym etapie stanowiły sumę punktów każdego uczestnika z danej grupy.
Po skończonej pracy uczniowie przy poczęstunku mogli porozmawiać z kolegami i koleżankami z innych szkół. Test został oceniony przez nauczycieli oraz opiekunów uczestników. Poprawa testu odbyła się po I etapie konkursu, testy były zakodowane. Komisja składała się z  nauczycieli matematyki  spoza szkoły organizującej konkurs. W drugim etapie drużyna otrzymała 1000 zł. jako środki, za które licytowała pytania. Wygrywająca drużyna płaciła licytację ustaloną kwotą pieniędzy i odpowiadała na pytanie.

      Następnie komisja podliczyła punkty oraz wyłoniła zwycięzców. Nagrody ufundowane przez Gminę Chełmiec wręczył pan Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec, który pogratulował i podkreślił wagę wiedzy matematycznej. Zaznaczył, iż jest to przyszłościowy i bardzo potrzebny kierunek wiedzy. Zwrócił uwagę na ważność matematyki w codzienności każdego nie tylko z uczniów, ale i dorosłych ludzi. Na koniec podziękował organizatorom, nauczycielom przygotowującym uczestników i samym uczniom, którzy reprezentowali swoje szkoły.

Wyniki konkursu:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Świniarsku

II miejsce Szkoła Podstawowa w Librantowej

III miejsce Szkoła Podstawowa w Rdziostowie

 

Dyplomy za udział:  Szkoła Podstawowa w Chełmcu

                                   Szkoła Podstawowa w Krasnem Potockiem

                            Szkoła Podstawowa w Paszynie

                            Szkoła Podstawowa w Januszowej

                            Szkoła Podstawowa w Piątkowej

                            Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

   Szkoła Podstawowa w Trzetrzewina 

Każda drużyna otrzymała nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a także została przywieziona i odwieziona po skończonym konkursie.

Organizatorzy VIII Gminnego Konkursu Matematycznego:

 mgr Katarzyna Kuciel

mgr Joanna Lorek

mgr Michał Mrzygłód

Galeria zdjęć

1 a (Copy).jpg
1 b (Copy).jpg
1 c (Copy).jpg
1 d (Copy).jpg
1 e (Copy).jpg
1 f (Copy).jpg
1 g (Copy).jpg
1 h (Copy).jpg
1 i (Copy).jpg
10 (Copy).jpg
11 (Copy).jpg
12 (Copy).jpg
13 (Copy).jpg
14 (Copy).jpg
15 (Copy).jpg
16 (Copy).jpg
17 (Copy).jpg
18 (Copy).jpg
19 (Copy).jpg
20 (Copy).jpg
21 (Copy).jpg
22 (Copy).jpg
23 (Copy).jpg
24 (Copy).jpg
25 (Copy).jpg
26 (Copy).jpg
27 (Copy).jpg
28 (Copy).jpg
29 (Copy).jpg
30 (Copy).jpg
31 (Copy).jpg
32 (Copy).jpg
33 (Copy).jpg
34 (Copy).jpg
35 (Copy).jpg
36 (Copy).jpg
37 (Copy).jpg
38 (Copy).jpg