2022.11.17-18 Archipelag Skarbów

W dniach 17 i 18 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej w Świniarsku odbyło się spotkanie uczniów klas 8 ze szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmiec: Paszyna, Krasnego Potockiego, Trzetrzewiny, Biczyk Dolnych, Niskowej i Świniarska w ramach realizowanego programu profilaktycznego Archipelag Skarbów. Dyrektor szkoły Paweł Łabuda przywitał uczniów, nauczycieli i trenerów, którzy w tym roku poprowadzili projekt. Program ten skierowany jest dla uczniów klas 8, doskonale wspiera rodziców i nauczycieli w przekazywaniu młodzieży wartości. Archipelag Skarbów opiera  się na modelu profilaktyki zintegrowanej ,treści programu dotyczą kluczowo  rozwojowych tematów i uruchamia głębokie, silne motywacje skłaniające do zgeneralizowanej zmiany postępowania. Program ten jest ukierunkowany na osłabienie czynników ryzyka i wzmacnianie  działania czynników chroniących. Wzmacniane czynniki chroniące to więź z rodzicami, nauczycielami oraz innymi pozytywnymi dorosłymi oraz utożsamianie się z własnym systemem wartości. Uczestniczenie w programie ma chronić młodzież przed negatywnym wpływem przebywania w środowisku  osób, które sięgają po substancje psychoaktywne (alkohol, dopalacze ,narkotyki). Archipelag skarbów cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży o czym świadczył ich aktywny udział w proponowanych przez prowadzących zadaniach.

Galeria zdjęć

P1023568 (Copy).jpg
P1023569 (Copy).jpg
P1023571 (Copy).jpg
P1023572 (Copy).jpg
P1023575 (Copy).jpg
P1023578 (Copy).jpg