2023.03.24 Czy edukacja o odnawialnych źródłach energii może być za trudna dla trzecioklasistów?

Otóż nie! Dzieci wykazują żywe zainteresowanie nawet inżynierskimi tematami i tak właśnie było w klasach IIIa oraz IIIb w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku. W dniach 22.03 oraz 24.03.2023 r. odbyły się lekcje na temat odnawialnych źródeł energii, które są częścią kampanii „OZE blisko nas”. Zajęcia poprowadziła Joanna Jasnos - doradca ds. klimatu i środowiska ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Lekcja składała się z dwóch części: pierwsza część to prelekcja na temat produkcji prądu oraz druga – eksperymentalna z wykorzystaniem inżynierskich zestawów edukacyjnych. Dzieci dowiedziały się, że prąd można wytwarzać w elektrowniach ze spalania węgla i drewna, tego w jaki sposób prąd dociera do miast i wsi i wreszcie do domów, aby zasilić urządzenia użytku domowego i oświetlenie. Ale prąd można też wytwarzać bez dymu - z wiatru i Słońca czyli z odnawialnych źródeł energii. Dzieci miały okazję zobaczyć, jak "wiatr" napędza małą turbinę wiatrową, sprawdziły jaki kształt łopatek turbiny jest najlepszy i czy prąd wytworzony w turbinie wystarczy do zasilenia malutkiego „radia”, malutkiej świetlówki ledowej i malutkiej żarówki. A czy światło słoneczne skierowane na panele fotowoltaiczne powoduje powstanie prądu? Dzieci przekonały się, że tak, a więcej światła oznacza więcej prądu.

Kampania realizowana jest ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 /PL/000005) sfinansowanego z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

                                                                                  Organizatorzy: 

 mgr Bożena Potoczek 

mgr Monika Ledniowska

Galeria zdjęć

20230324_123355.jpg
20230324_123408.jpg
20230324_123535.jpg
20230324_123734.jpg
20230324_123820.jpg
20230324_124428.jpg
20230324_125319.jpg
20230324_125441.jpg
20230324_125507.jpg
20230324_125818.jpg
20230324_130351.jpg
20230324_131202.jpg