2023.05.12 VIII GMINNY DZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO

W dniu 12 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku odbył się VIII Gminny Dzień Języka Polskiego. Uczestników konkursu przywitał Dyrektor szkoły, pan Paweł Łabuda, który wyraził słowa wdzięczności zarówno nauczycielom, którzy przygotowali swoich podopiecznych do konkursu, uczniom za chęć wzbogacania swojej wiedzy i słownictwa dotyczącego piękna języka polskiego. Swoje podziękowanie skierował także do organizatorek VIII konkurs – do nauczycielek języka polskiego, które w formule zabawy, ale i ważności ojczystego języka przygotowały ten konkurs.

Konkurs składał się z dziesięciu konkurencji- zabaw językowych, które miały na celu propagowanie języka polskiego i mowy ojczystej, którą posługujemy się na co dzień. A były to:

  • Zmagania z ortografią,
  • Myśl kolorem
  • Telemaniak
  • I kto to mówi?
  • Jednym słowem
  • Wielcy, znani, lubiani
  • Kalambury
  • Głuchy telefon
  • Szalone litery
  • Urodziny

Uczniowie w sposób żywiołowy angażowali się w poszczególne konkurencje, zdobywając dla swojej drużyny kolejne punkty. Zwycięzcami okazali się uczniowie z Chełmca, drugie miejsce zajęła drużyna ze Świniarska,  trzecie zaś miejsce zdobyli uczniowie z Klęczan. Dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Chełmiec wręczył Wójt - pan Bernard Stawiarski, który podziękował organizatorom i nauczycielom, zaznaczając, że to dzięki nim nasza młodzież może zdobywać wiedzę z zakresu trudnego, ale jakże pięknego języka ojczystego. Podkreślił także fakt, iż zawsze będzie wspierał inicjatywy związane z krzewieniem poprawnej polszczyzny.

Organizatorkami VIII Gminnego Dnia Języka Polskiego były: mgr Jolanta Łojek, mgr Joanna Kędroń, mgr Beata Górowska, mgr Ilona Dudczak.

Galeria zdjęć

01 (Copy).jpg
02 (Copy).jpg
03 (Copy).jpg
03a (Copy).jpg
04 (Copy).jpg
05 (Copy).jpg
05a (Copy).jpg
05b (Copy).jpg
05c (Copy).jpg
05d (Copy).jpg
05e (Copy).jpg
05f (Copy).jpg
09 (Copy).jpg
10 (Copy).jpg
11 (Copy).jpg
11a (Copy).jpg
11b (Copy).jpg
11c (Copy).jpg
11d (Copy).jpg
11e (Copy).jpg
11f (Copy).jpg
11g (Copy).jpg
12 (Copy).jpg
13 (Copy).jpg
14a (Copy).jpg
15 (Copy).jpg
16 (Copy).jpg
17 (Copy).jpg
18 (Copy).jpg
19 (Copy).jpg
20 (Copy).jpg
20a (Copy).jpg
21 (Copy).jpg
22 (Copy).jpg
22a (Copy).jpg
22b (Copy).jpg
23 (Copy).jpg
24 (Copy).jpg
25 (Copy).jpg
26 (Copy).jpg