2023.05.18 Projekt edukacyjny Dni przyjaźni z książką

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Książka towarzyszyła na w podróżach, w smutny, nudny dzień, ale też w pogodny i radosny. Pomagała zapomnieć o smutnych problemach i sprawach. Dyrektor szkoły mgr Paweł Łabuda wspiera wszelkie działania dydaktyczno- wychowawcze, które zwiększają liczbę uczniów czytających książki. Konkursy, projekty, zajęcia dydaktyczne to próba zdefiniowania dróg, które prowadzą do podniesienia poziomu czytelnictwa i odpowiedzi na pytanie - jak upowszechnić czytanie wśród dzieci. Stąd pomysł na zorganizowanie projektu edukacyjnego pod hasłem Dni przyjaźni z książką. Wychowawczynie klas pierwszych mgr Anna Janur i mgr Beata Bukańska poprzez zabawy literacko teatralne, plastyczne, muzyczne, informatyczne starały się uaktywnić dzieci do działań z książką. To były dni integrujące uczniów, nauczycieli, rodziców i bibliotekarza.

Kolejne dni określały tematy prowadzonych zajęć. Uczniowie przeglądnęli zasoby swoich domowych bibliotek i wybrali z nich swoją ulubioną książkę. Następnie posegregowali je według ich gatunków i alfabetu. Chętnie opowiadali dlaczego wybrali książkę przyniesioną do klasy. Z relacji uczniów wynikało, że często pożyczają książki, komiksy od siebie nie tylko ze szkolnej biblioteki. To działanie, które można określić cytatemː uwolnij swoje książki i dziel się z innymi radością z czytania. Inne działania dydaktyczno - wychowawcze miały na celu uświadomienie uczniom jakie obowiązują zasady korzystania z książek. Pomogła w tym literatura, prezentacje multimedialne, plansze, filmy edukacyjne. Słuchając książkowej listy przebojów uczniowie wymyślali znaczki, które pomagałyby szanować książki. Jednocześnie wspominali osoby, które jako pierwsze wprowadziły je w świat kolorowych książek. Podczas zajęć plastyczno – technicznych uczniowie tworzyli swoje książki. Najwięcej emocji dostarczyło im projektowanie okładki i ilustracji do książek. Dzieci przyjęły zaproszenie od bibliotekarza szkolnego mgr Ireny Ciężobki. W czasie spotkania uczniowie poznali historię książki, zawody ludzi pracujących nad jej powstaniem. Bibliotekarka opowiedziała uczniom o swojej pracy, wspomniała o tym, że stosuje również skanowanie, kodowanie w celu usprawnienia wypożyczania książek. Zagadki, quizy o książkach, zabawy językowe wpłynęły na miłą atmosferę jaka wytworzyła się podczas spotkania. Podjęte działania dydaktyczno - wychowawcze miały na celu zachęcenie uczniów do częstego odwiedzania biblioteki oraz do zabawy z książką.

Jeśli dziecko będzie obcowało z pięknymi, książkami, takimi, które porywają  i zachwycają, które kuszą oryginalnością szaty graficznej, z książkami kunsztownie wydanymi, wówczas będzie wzrastało w żywiole prawdy, piękna i dobra, bogate wewnętrznie, szczęśliwe, zdolne do rozumienia siebie i innych.

Galeria zdjęć

BMVO6866.JPG
CIBG9951.JPG
CXJD6093.JPG
DVPN8005.JPG
FIQP4283.JPG
GNQW2246.JPG
IPQU3702.JPG
JDVA9398.JPG
JSCE5375.JPG
JYYL1395.JPG
MXBE1795.JPG
MXDS7743.JPG
NKHK4886.JPG
UIAH2161.JPG
VZEQ4232.JPG
WXBY5449.JPG
XTKN8369.JPG
XYZS3807.JPG
YLFT4300.JPG