Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2022/2023

1. W dniu 22 czerwca 2023 r. (czwartek) nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły:

1) oddziały przedszkolne:  według planu

8.15 - 9.00 – rozdanie nagród, program artystyczny przygotowany przez uczniów klas III SP;

2) klasy I - III SP:  8.00 - 11.30 - uczniowie pod opieką wychowawców:

8.00 - 8.15 - zbiórka w klasie, sprawdzenie obecności, przejście na halę sportową;

8.15 - 9.00 - rozdanie nagród, program artystyczny przygotowany przez uczniów klas III SP;

9.00 - 9.15 - prelekcja na temat „Bezpiecznych wakacji;

9.15 - 10.20 - spotkanie z wychowawcą: kl. Ia s. nr 2 kl. Ib s. nr 6 kl. IIa s. nr 19  kl. IIb s. nr 4, kl. IIIa s. nr  9   kl. IIIb s. nr 10;

10.30 - Msza Święta.

3)  klasy IV - VIII:  10.00 13.00 - uczniowie pod opieką wychowawców:

10.00 - 10.15 - prelekcja na temat „Bezpiecznych wakacji;

10.30 - 11.30 - Msza Święta

11.30 - 12.45 - rozdanie nagród, program artystyczny przygotowany przez uczniów klas VII, VIII

12.45 13.00 - spotkanie z wychowawcą:  kl. IVa s. nr  9   kl. IVb s. nr  13   kl. IVc s. nr 3, kl. Va s. nr  14, kl. Vb s. nr  19    kl. VIa s. nr  15   kl. VIb s. nr  16    kl. VIIa s. nr  10, kl. VIIb s. nr 13   kl. VIIIa s. nr  18    kl. VIIIb s. nr  11. 

4) świetlica czynna od 6.15 do 16.45

 

2. W dniu 23 czerwca 2023 r. (piątek) nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły:

1) oddziały przedszkolne:  według planu

2) klasy I-III SP: 8.00 9.00 - spotkanie z wychowawcami (rozdanie świadectw): kl. Ia s. nr 2   kl. Ib s. nr 6    kl. IIa s. nr 19    kl. IIb s. nr  4    kl. IIIa s. nr  9   kl. IIIb s. nr 10.

3) klasy  IV – VIII: 

9.15 9.25  - zbiórka w salach, sprawdzenie obecności i przejście na halę;

9.15 10.45  - uroczyste rozdanie świadectw z wyróżnieniem uczniom klas IV - VII oraz  świadectw uczniom klasy VIII, wpis do Złotej Księgi, pożegnanie klas VIII przez Dyrektora Szkoły, podpisanie Listu Intencyjnego z firmami wspierającymi szkołę (hala sportowa), a następnie spotkanie z wychowawcami:              

kl. IVa s. nr  9     kl. IVb s. nr  13     kl. IVc s. nr   3     kl. Va s. nr  14       kl. Vb s. nr  19, kl. VIa s. nr  15   kl. VIb s. nr  16      kl. VIIa s. nr  10     kl. VIIb s. nr 13    kl. VIIIa s. nr  18        kl. VIIIb s. nr  11. 

4) świetlica czynna od 6.15 do 16.15