Konkursy

 

Regulamin szkolnego konkursu  UCZEŃ ROKU 2022

 

I. UWAGI OGÓLNE:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej                        
 2. Komisja konkursowa wybiera  „Ucznia Roku” na dwóch poziomach nauczania:
 • Klasy I – III
 • Klasy IV – VIII
 1. Tytuł „Ucznia Roku” otrzymuje uczeń, który za swoje osiągnięcia dydaktyczne   działalność na rzecz szkoły otrzymał rekomendację wychowawcy klasy i uzyskał największą liczbę punktów

W przypadku remisu (takiej samej ilości punktów) zwycięża uczeń z wyższą średnią ocen. Jeżeli nadal utrzymuje się remis pod uwagę będzie brana ilość konkursów powyżej gminnych.

 1. Wyboru „Ucznia Roku”, na podstawie kart konkursowych dokonuje komisja w składzie:

- Klasy I – III Dyrektor szkoły, zespół przedmiotowy klas 0 –III.

   - Klasy IV – VIII: Dyrektor szkoły,  nauczyciele niemający wychowawstwa.

 1. Do obliczenia ilości punktów przyznanych danemu uczniowi, komisja klas IV – VIII, III Gimnazjum wykorzystuje punkt II niniejszego regulaminu, komisja klas I – III wykorzystuje punkt III niniejszego regulaminu.
 2. Uczeń samodzielnie przygotowuje dla wychowawcy informacje o swoim uczestnictwie w konkursach, olimpiadach itp. potwierdzone przez nauczycieli. Uczeń zapisuje gromadzone punkty w specjalnie przygotowanej do tego tabeli (załącznik 1), którą na zakończenie przekazuje wychowawcy do zatwierdzenia a wychowawca przekazuje ją komisji konkursowej.
 3. Przewodniczący komisji konkursowej wyznacza posiedzenie komisji które odbywa się na 10 dni przed zakończeniem roku szkolnego, kieruje jej pracami i  przedstawia wyniki konkursu na zakończenie roku szkolnego.
 4. Wyniki konkursu zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.
 5. Nagroda dla laureata ufundowana jest przez Sklepik Szkolny.
 6. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie oraz wątpliwości związane z jego interpretacją rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 7. Uczniowie klas I – III rywalizują biorąc udział w konkursach zatwierdzony przez zespół przedmiotowy klas 0 –III.

- konkursy organizowane przez szkoły z terenu gminy Chełmiec, należy zgłosić na 

  zespole przedmiotowym.

II. PUNKTACJA Klas IV – VIII,

 

 1. Punktacja za udział w konkursach wiedzy, olimpiadach i innych tego typu imprezach przedmiotowych:
  • etap szkolnym            -           2 punkty         (konkurs odbywa się na terenie szkoły)
  • etap gminnym             -           4 punkty
  • etap powiatowym       -           6 punktów
  • etap wojewódzkim     -           8 punktów
  • etap ogólnopolskim    -           10 punktów

 

 1. Punktacja za udział w konkursach, olimpiadach i innych tego typu imprezach artystycznych:
  • etap gminnym             -           2 punkty
  • etap powiatowym       -           3 punktów
  • etap wojewódzkim     -           5 punktów
  • etap ogólnopolskim    -           5 punktów

 

 1. Punktacja za indywidualne osiągnięcia w konkursach wiedzy, olimpiadach i innych tego typu imprezach przedmiotowych:

 

Osiągnięcie

 

 

Etap gminny

 

Etap powiatowy

 

Etap wojewódzki

 

Etap ogólnopolski

I miejsce

20pkt

40pkt

70pkt

100pkt

II miejsce

12pkt

30pkt

60pkt

90pkt

III miejsce

8pkt

20pkt

50pkt

80pkt

Wyróżnienie

6pkt

16pkt

30pkt

50pkt

 

 1. Punktacja za indywidualne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i innych tego typu imprezach artystycznych:

 

Osiągnięcie

 

 

Etap gminny

 

Etap powiatowy

 

Etap wojewódzki

 

Etap ogólnopolski

I miejsce

10pkt

20pkt

35pkt

50pkt

II miejsce

6pkt

15pkt

30pkt

45pkt

III miejsce

4pkt

10pkt

25pkt

40pkt

Wyróżnienie

3pkt

8pkt

15pkt

25pkt

 

 1. Punkty za średnią ocen (licząc oddzielnie za każdy semestr):
  • powyżej 5,0                            -           5
  • 4,8 – 5,0                                 -           4
  • 4,6 – 4,7                                 -           3
  • 4,4 – 4,5                                 -           2
  • 4,2 – 4,3                                 -           1

PUNKTACJA Klas I – III

 

1. Punktacja za udział w konkursach wiedzy, olimpiadach i innych tego typu imprezach  przedmiotowych:

 • etap szkolnym            -           3 punkty         (konkurs odbywa się na terenie szkoły)
 • etap gminnym            -           5 punkty
 • etap powiatowym      -           7 punktów
 • etap wojewódzkim     -           8 punktów
 • etap ogólnopolskim    -           10 punktów

 

2. Punktacja za udział w konkursach, olimpiadach i innych tego typu imprezach

    artystycznych:

 • etap szkolnym            -           2 punkty         (konkurs odbywa się na terenie szkoły)
 • etap gminnym            -           3 punkty
 • etap powiatowym      -           4 punktów
 • etap wojewódzkim     -           5 punktów
 • etap ogólnopolskim    -           6 punktów

 

3. Punktacja za indywidualne osiągnięcia w konkursach wiedzy, olimpiadach i innych tego

     typu imprezach przedmiotowych:

 

 

Osiągnięcie

 

 

Etap szkolny

 

Etap gminny

I miejsce

10pkt

15pkt

II miejsce

8pkt

10pkt

III miejsce

5pkt

7pkt

Wyróżnienie

----

4pkt

 

4. Punktacja za indywidualne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i innych tego typu

    imprezach artystycznych:

 

 

Osiągnięcie

 

 

Etap szkolny

 

Etap gminny

I miejsce

6pkt

10pkt

II miejsce

4pkt

6pkt

III miejsce

3pkt

4pkt

Wyróżnienie

----

3pkt

 

5. Punktacja za indywidualne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach na wyższym etapie:

 

 

Nazwa konkursu

 

Etap szkolny

Etap powiatowy

 

Miejsce I

 

Miejsce II

 

Miejsce III

 

Wyróżnienie

Bakałarz

3pkt

5pkt

20pkt

15pkt

10pkt

8pkt

Kangur

3pkt

----

20pkt

15pkt

12pkt

10pkt

Kaktus

3pkt

5pkt

Laureat

20pkt

 

Finalista

15pkt